แพทย์สภาออกมาแถลงเป็นห่วงไม่เห็นด้วยความรุนแรงที่เกิดขึ้นในคลีนิค

และทางด้านสำนักงานเลขาธิการแพทย์สภาที่มีการแถลงการณ์ในกรณีความรุนแรงของสถานพยาบาลที่เกิดขึ้นในระหว่างผู้มาใช้บริการกับแพทย์ที่ปรากฏแห่งการทะเลาะวิวาทในระหว่างญาติของผู้ป่วยกับแพทย์มีการใช้วาจาที่ไม่สุภาพทั้งยังทำร้ายร่างกายในสถานพยาบาลอีกด้วยค่ะ และสำนักงานเลขาธิการแพทย์สภา

และแสดงความห่วงใยต่อกันที่เกิดขึ้นซึ่งไม่ได้เห็นด้วยกับความรุนแรงทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นวาจาการใช้กำลังประทุษร้ายและผู้ที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแพทย์สภานั้นขอแสดงความเห็นใจและขอให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ยากลำบากต้องใช้ความพยายาม

และอาศัยประสบการณ์ในการควบคุมอารมณ์เมื่อประสบการที่อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ขอให้ผู้ประกอบวิชาชีพงานปฏิบัติตามจริยธรรมของผู้ประกอบที่มีวิชาชีพเวชกรรมอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ ในกรณีที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของแพทย์สภาทางด้านการตรวจสอบจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านแพทย์สภาก็จะมีการดำเนินการต่อไปนั่นเองค่ะ