สรุปการทดลอง 7 วันรถเมล์คนใช้แค่ 40000 เพราะว่ายังสับสน

ในวันที่ 23 สิงหาคมทางด้านนายสนิท พรหมวงษ์ เป็นอธิบดีกรมการขนส่งทางบกได้มีการเผยว่าหลังจากที่ได้มีการทดลองเดินรถโดยสารสาธารณะ 8 เส้นทางกับการปฏิรูปใหม่ไปประมาณ 1 สัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคมถึงวันที่ 31 สิงหาคมซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังสับสนในแนวทางของเส้นทางเดินรถช่อง 8 เส้นทางค่ะ และจากข้อมูลของผู้ใช้แฟนเพจ facebook ปฏิรูปเส้นทางรถเมล์กรุงเทพฯก็ได้พบว่า

มีประชาชนไม่เห็นด้วยกับระบบเส้นทางประมาณ 64% และยังไม่เข้าใจหมายเลขเส้นทางกับตัวเลขและภาษาอังกฤษและประชาชนก็ยังไม่เข้าใจซึ่งสะสมในเรื่องตัวอักษรให้ดูสัญลักษณ์เชิงสีและกำหนดเป็นโซนค่ะ และในเรื่องการใช้สีรถแบ่งตามส่วนพื้นที่ก็ยังได้ถูกการแสดงความคิดเห็นเท่าไหร่ในขณะนี้

ก็ยังใช้แผนเดินรถเดิมยังไม่มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางหรือว่าเพิ่มจำนวนรถจะประเมินผลตลอดจนกว่าจะครบ 1 เดือนของการทดลองเดินรถค่ะ กับความคืบหน้าของโครงการเดินรถโดยสาร 8 เส้นทางในช่วงสัปดาห์แรกในวันที่ 15-21 สิงหาคมรวม 7 วันมีผู้โดยสารใช้บริการทั้งหมด 40000 498 คนซึ่งมีรายได้ทั้งหมด 257536 บาทค่ะ