สถานีขนส่งหมอชิต 2 จะมาบีทีเอสจตุจักรคาดว่าเริ่มก่อสร้างปี 61

และในวันที่ 10 ตุลาคมนายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร ซึ่งเป็นรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกพื้นที่การเผยกับความคืบหน้าแผนการพัฒนาสถานีขนส่งทั่วประเทศระยะเร่งด่วน 5 ปีและโดยเฉพาะสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือว่าหมอชิต 2 ที่จะมีการย้ายมาอยู่บริเวณพื้นที่ bts จตุจักรอย่างแน่นอน กับกระทรวงการคลังเป็นเจ้าของพื้นที่อยู่ระหว่างดาวฤกษ์กับเอกชนผู้พัฒนาพื้นที่เดิมในปัจจุบันตามเงื่อนไขสัญญาระบุชัดเจน

ที่บอกว่าพื้นที่สามารถใช้เป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารได้ในขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนในครั้งที่ 1 คาดว่าจะได้ข้อสรุปในช่วงเดือนมีนาคม 2551 สามารถเริ่มก่อสร้างภายในปี 2561 หรือว่าจะเป็นภายในปีหน้าค่ะ ในส่วนของรูปแบบในการก่อสร้างของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรก็ขึ้นอยู่ในระหว่างการศึกษาความเหมาะสมกับแผนทางเบื้องต้นที่จอดรถโดยสารที่สถานีกลางบางซื่อ

และก่อสร้างทางวิ่งลอยฟ้าเข้ามารับผู้โดยสารและเชื่อมขึ้นไปยังดอนเมืองโทลเวย์เพื่อลดปัญหาการจราจรค่ะ และนอกจากนี้แผนการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารระยะเร่งด่วนได้กำหนดให้มีการพัฒนาสถานีขนส่งที่ต่างจังหวัดเสียอย่างไรว่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา ระยองและสงขลา จะมีการพัฒนาขึ้นให้สอดรับกับความต้องการของชุมชนและเพิ่มสินความอำเภอสะดวกนะว่าจะเป็นป้ายแสดงระยะเวลาในการรอรถค่ะ