รัฐบาลออกมาแจ้ง

รัฐบาลออกมาแจ้งยังไม่ได้กำหนดวันที่ 30 กันยายนเป็นวันสุดท้าย

ในวันที่ 17 กรกฎาคมทางด้านนายออมสินที่เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาชี้แจงที่มีกระแสข่าวบอกว่าวันที่ 30 กันยายนนั้นจะเป็นวันสุดท้ายที่จะให้ประชาชนได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระประมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช

ซึ่งไม่เป็นความจริงรัฐบาลนั้นยังไม่ได้หารือกันในเรื่องนี้เพราะว่าต้องรอการประชุมเตรียมงานและจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลขอพระราชวินิจฉัยด้วยค่ะ สำหรับกำหนดการวันที่ 30 กันยายนที่ได้มีการแชร์กันในโลกออนไลน์ในออมสินก็ได้กล่าวว่าเป็นการหารือกรอบการใช้งบประมาณ

บริหารจัดการพื้นที่รอบสนามหลวงเป็นการชี้แจงกับนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะของบประมาณ 4,000,000 บาทในการสนับสนุนการประกอบอาหารขององค์กรกับจิตอาสาต่างๆที่ตอนนี้เริ่มจะไม่เพียงพอและคาดว่างบประมาณจำนวนหนึ่งจะสามารถสนับสนุนถึงวันที่ 30 กันยายนและไม่ใช่วันสิ้นสุดที่จะให้ประชาชนนั้นเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแต่อย่างใดเลยค่ะ