นายกรัฐมนตรีขอบคุณประชาชนที่ร่วมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ค่ะ

และทางด้านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มีการขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มีการร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรอย่างสุดซึ้งในวันนี้เป็นการแสดงออกในความจงรักภักดีและการเคารพเทิดทูนต่อองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรชาวไทยกับความงามและความทรงพระเกียรติอย่างสูงสุดรวมทั้งขอบคุณมิตรประเทศ

และประชาคมโลกและมีการร่วมกันถวายความอาลัยและส่งความปรารถนาที่ดีมายังประเทศไทยในช่วงเวลานี้ด้วยค่ะ กับภาพประวัติศาสตร์ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่ประชาชนชาวไทยในแผ่นดินและนานาชาติกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนจิตอาสาที่ได้แสดงให้เห็นถึงความรักสามัคคีความพร้อมเพียงความอดทนและความมุ่งมั่นในความแรงกล้า

เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่จะถูกจารึกไว้ตลอดกาลค่ะ และบัดนี้พระราชภารกิจสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ได้ทรงบำเพ็ญเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอดรัชสมัย 70 ปีได้ปลดเปลื้องลงแล้วโดยสมบูรณ์แบบขอให้พี่น้องประชาชนสะกดกลั้นความเศร้าโศกและแปรเปลี่ยนเป็นพลังเพื่อทำหน้าที่ของตนเองให้ถึงพร้อมและเป็นกำลังใจให้กันร่วมกันรักษาพัฒนาแผ่นดินไทยให้เจริญรุ่งเรืองสมดังพระราชกิจธนารมย์สืบไปและนับจากนี้พระองค์ท่านจะทรงสถิตอยู่กลางดวงใจพสกนิกรชาวไทยทุกคนตราบนิจนิรันดร์ค่ะ