นักเรียนสุดเศร้า

นักเรียนสุดเศร้าคุณครูเกษียณพร้อมกัน 4 คนเหลือแต่ผอเท่านั้น

และในวันที่ 26 กันยายนสำหรับสิ้นเดือนกันยายนนี้ทางด้านโรงเรียนประชาสามัคคีที่ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ซึ่งจะมีคุณครูภายในโรงเรียนได้มีการเกษียณอายุราชการจำนวน 4 คนซึ่งจะเหลือเพียงนายปรีชา ตุนาโปร่งที่เป็นผู้อำนวยการของโรงเรียนค่ะ ทำให้เกิดภาวะการขาดแคลนครูทำให้โรงเรียนโพสต์ข้อความใน social

ของให้ผู้ที่สนใจต้องการจะเข้ามาช่วยเหลือเป็นครูจิตอาสาสอนหนังสือให้กับนักเรียนเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นในระหว่างรอคำสั่งจากเขตพื้นที่การศึกษาที่อยู่ในขั้นตอนของทางราชการพ. การคืนอัตราเพื่อแต่งตั้งข้าราชการครูมาประจำตำแหน่งถาวรที่โรงเรียนแห่งนี้ค่ะ ซึ่งเรียนนั้นต้องเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนทั้งหมด 60 คนปกติคุณครู 1 คนจะดูแลนักเรียน 20 คน

แต่ว่าจะต้องพลัดกันดูแลนักเรียนถึง 2 ห้องหรือบางครั้งดูแลไม่ทั่วถึงต้องให้มีคุณครูประจำห้องห้องละ 1 คนค่ะ และทางด้านปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ก็มาสอนในการเบื้องต้นและได้มีทหารกองทัพภาคที่ 3 ได้มาสอนถึงระเบียบวินัยให้กับนักเรียนครูพละจากวัดใกล้โรงเรียนก็ได้วัดสอนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆให้กับนักเรียนและยังมีผู้มีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นก็ได้มาสอนให้กับนักเรียนเหมือนกันค่ะ